PLASTINDUSTRIN.

Sortimentet för formsprutning av plast är indelat i fyra delar:

Mould Release Agents/ Formsläppmedel: En film applicerad mellan två ytor som annars skulle fastna ihop. Dess effekt är att få ytorna att separeras rent och enkelt.

Mould Protectives /Formskyddsmedel: Specialkorrosionsfilmer applicerade på stålverktygen för att förhindra korrosion.

Mould Cleaners /Formrengöringsmedel: Speciellt formulerade lösningsmedelsbaserad rengöring för att avlägsna förorening från formverktyg före och under användning.

Mould Lubricants /Formsmörjmedel: Särskilda smörjmedel för applikationer med liten tolerans, rörliga och glidande delar.

Ladda ner vår Polymer Processing-broschyr nedan och se hela sortimentet.