SPECIAL-APPLIKATIONER:

Industri.

Segmentet som vänder sig mot industrin är speciellt framtaget och anpassat till industrins högt ställda krav på effektivitet, produktkvalitet, miljö och säkerhet.

Våra produkter används för underhåll, reparation och inom produktionen i små och stora industrier inom alla områden. Allt från fordonsindustrin, plastindustrin, olja och gas till livsmedels- och läkemedelsproduktion.

Du känner igen CRC’s industriprodukter på den gröna ”swirlen” som pryder burkar, kataloger och annat material.

Ladda ner pdf-katalogen nedan för att se alla produkterna i industrisortimentet.

PRODUKT-OMRÅDEN:

RENGÖRING

SMÖRJNING

KORROSIONSSKYDD

FÄRGER

SPECIALPRODUKTER

SVETSPRODUKTER

LIM