Nyheter

FOKUS PÅ ANVÄNDARENS BEHOV

CRC har formulerat konsument programmet med fokus på användarens behov av smidiga förpackningar. Lätthanterliga 250 ml aerosoler. Förpackade om 6 stycken underlättar även för våra distributörer och ger plats för ett större och snabbrörligt sortiment. Layouten förmedlar nya instruktions ikoner för hur man använder produkten på bästa sätt, allt för att förenkla för användaren.