Rätt smörjmedel för din livmedelsanläggning

När det gäller val av smörjmedel för livsmedels- och dryckesbranschen spelar kvalitet, NSF-klassificering och säkerhet en viktig roll i beslutsprocessen.

NSF-klassificering

Alla smörjmedel som används i livsmedelsproduktionsområdet måste vara H1-klassade. Dessa smörjmedel är avsedda att användas i tillämpningar där det finns risk för att medlen oavsiktligt kommer i kontakt med livsmedel.

Ledande aktörer rekommenderar alltid en produkt med unik NSF-registrering. Vissa märken erbjuder produkter med dubbel NSF-klassificering, till exempel H1 och K1. Detta innebär att produkten har en H1-klassificering när den används som smörjmedel och en K1-klassificering när den används som rengöringsmedel. H1-produkter kan användas i livsmedelsområden medan K1-produkterna bara kan användas utanför bearbetningsområdena. Med dubbel klassificering är det lätt att serviceteknikern av misstag tror att produkten går att använda som rengöringsmedel i ett livsmedelsområde, vilket förstås inte är tillåtet eftersom det utgör ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Risk för plastkontaminering
Plastkontaminering är en reell risk nuförtiden eftersom de flesta produktionsanläggningar är utrustade med metalldetektorer men saknar detektionssystem för andra föroreningar såsom plast. För tillverkare är det därför viktigt att kontrollera risken för plastkontaminering. Sprayflaskornas rör och lock kan lätt tappas bort och hamna i produktionslinjen.

För att hjälpa livsmedelsproducenterna att kontrollera denna risk har CRC försett alla sina H1-sprayflaskor med en Perma-Lock-mekanism, ett unikt spraysystem som inte innehåller några löstagbara delar som skulle kunna hamna i produktionslinjen.

Tydlig märkning av H1-smörjmedlet
Du kan ha det bästa och säkraste smörjmedlet på marknaden, men om det inte används på rätt sätt kan det göra mer skada än nytta. Det är därför CRC märker upp alla sina H1-smörjmedel med en grön cirkel och NSF-registreringsnumret. Dessutom är den gröna Perma-Lock-mekanismen med sitt gula sprayrör lätt att känna igen, vilket är praktiskt för operatörer som ska hitta rätt smörjmedel.

/Tom Van de Velde

Marketing Director, CRC Industries Europe